Naše služby

 

Nabídka geodetických služeb

1. Geometrické plány pro tyto účely
2. Vytyčení hranic pozemků
3. Polohopisná a výškopisná mapování

Pro zakázku z bodu č. 1 - geometrický plán na dělení, slučování a změnu hranic pozemků je nutné mít souhlas stavebního úřadu s rozdělením nebo sloučením pozemku. Tento se pak později předkládá s kupní smlouvou a geometrickým plánem na katastrální úřad se žádostí o vklad. Součástí komplexní služby je i toto vyřízení souhlasu s dělením pozemků na příslušném stavebním úřadě pro geometrické plány námi vyhotovované. Dalším zkvalitněním našich služeb je vyřízení zápisu novostavby rodinného domu, přístavby nebo rozestavěné budovy do katastru nemovitostí.


Objednávat můžete e-mailem, poštou, osobně v sídle firmy, v jednodušších případech telefonicky a formou SMS zpráv. U každé objednávky je cena a termín určeny individuálně dle rozsahu prací a složitosti případu. Ceny - viz ceník. V objednávce uveďte jméno, příjmení, adresu a kontakt na Vás, přesný název katastrálního území a číslo parcely dotčené zakázkou, dále požadovaný druh práce (popište vlastními slovy), případně připojte grafickou přílohu (kopii snímku z mapy s přibližným způsobem dělení, geometrický plán vyhotovený jinou geodetickou firmou, staré katastrální plány atp.). Až poté Vám dokážu sdělit orientační cenu zakázky a termín dokončení včetně formalit s potvrzením geometrického plánu katastrálním úřadem. Na katastr. úřadech tyto plány zkontrolují a orazítkují cca do 10-ti pracovních dní od mnou podané žádosti o potvrzení.

Martin Vedral - BLACKWOOD II
upraveno: 02.03.2009