Informace o nás

 

V roce 1983 jsem úspěšně ukončil stavební fakultu ČVUT- obor geodézie a kartografie. Po jednoleté vojenské službě jsem byl přijat na Středisko geodézie Český Brod, později přesídleného do Kolína. Zde jsem pracoval jako samostatný geodet na zakázkách pro veřejnost týkajících se tvorby geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic pozemků. Později jsem vedl měř. četu při práci na tvorbě nové pozemkové mapy dekadického měřítka v k.ú.Štolmíř, Český Brod-extravilán, Sendražice a Velký Osek. Od roku 1991 svou práci provádím soukromě.

S vývojem v oboru souvisí i přístrojové vybavení firmy, měření provádíme moderní laserovou a GPS technikou, přístroje necháváme pravidělně kalibrovat.

Vzhledem ke zkušenostem v oboru a kvalitě odvedené práce působíme na českém trhu geodetických firem od roku 1991 nepřetržitě až doposud.


Milan Hlaváček Při práci
Martin Vedral - BLACKWOOD II
upraveno: 02.03.2009